Pani Maria Puchała przeprowadziła warsztaty dla zespołu sprzedawców z zakresu komunikacji oraz udzielania informacji zwrotnej. Poruszane zagadnienia zostały wyczerpująco wytłumaczone, a uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno treści przedstawione na szkoleniu, jak i umiejętności trenerki.