Teoretycznie rozumiemy, że zmiana wiąże się z wyjściem poza bezpieczną strefę komfortu. Ale czy w praktyce akceptujemy, w związku z tym, że opór przed zmianą jest naturalny i ma swoje uzasadnienie?

(więcej…)