Przebywanie w lesie prowadzi do redukcji stresu, obniżenia poziomu kortyzolu (hormonu stresu) oraz poprawy nastroju. W jednym z badań stwierdzono, że już krótki pobyt w lesie może zmniejszyć poziom kortyzolu o 12,4%.

Polskiemu oddziałowi międzynarodowej korporacji z branży finansowej zależało na przeprowadzeniu warsztatów o tematyce Wellness, Resilience & Mental Health, aby dostarczyć pracownikom odpowiednią wiedzę i narzędzia do pracy nad swoim zdrowiem psychicznym i fizycznym w bardzo szybkim i zmieniającym się non stop, stresującym świecie.

Po przeprowadzonych rozmowach w ramach diagnozy potrzeb wyłoniły się nam takie cele warsztatowe: zwiększenie kreatywności i produktywności pracowników, a także poprawa relacji międzyludzkich w zespole.

Dobór rozwiązań

Do pracy z zespołem managerów wybraliśmy warsztaty grupowe nie w sali szkoleniowej, a na łonie natury – w lesie. Oto kilka argumentów dlaczego warto się na nie zdecydować:

  1. Poprawa produktywności i kreatywności – badania wykazały, że pobyt w lesie może zwiększyć kreatywność, poprawić koncentrację i wydajność w pracy. W badaniach przeprowadzonych wśród pracowników biurowych stwierdzono, że przerwa w pracy na 15-minutowy spacer w lesie prowadziła do znacznej poprawy ich wydajności i koncentracji.
  2. Redukcja stresu i poprawa zdrowia psychicznego – badania wykazały, że przebywanie w lesie prowadzi do redukcji stresu, obniżenia poziomu kortyzolu (hormonu stresu) oraz poprawy nastroju. W jednym z badań stwierdzono, że już krótki pobyt w lesie może zmniejszyć poziom kortyzolu o 12,4%.
  3. Poprawa zdrowia fizycznego – badania wykazały, że pobyt w lesie może mieć pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne, w tym na obniżenie ciśnienia krwi, poprawę funkcji układu oddechowego, a także redukcję bólu i zapalenia.
  4. Wzmocnienie relacji między pracownikami – badania wykazały, że przebywanie w naturze może wpłynąć pozytywnie na relacje międzyludzkie, prowadząc do większej współpracy i zaangażowania w grupie.
  5. Zwiększenie zaangażowania pracowników – organizacja warsztatów biznesowych w niekonwencjonalnym miejscu, takim jak las, może zwiększyć zaangażowanie pracowników, a także pomóc w budowaniu silnego zespołu. Według badań, pracownicy, którzy czują się bardziej związani ze swoją pracą i swoim zespołem, są bardziej produktywni i skłonni do dłuższej pracy w firmie.
  6. Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój – organizacja warsztatów biznesowych w lesie może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako organizacji, która dba o środowisko i przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju.

W jaki sposób pracowaliśmy?

Podczas warsztatów, managerowie mieli okazję spędzić czas wśród drzew, a także uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach, takich jak spacer z pytaniami, sesja oddechowa, gry zespołowe aktywizujące ciało oraz sesje szkoleniowe prowadzone właśnie na świeżym powietrzu. Warsztaty odbywały się w lesie, co pomogło stworzyć atmosferę skupienia i odprężenia, a także zwiększyć zaangażowanie i motywację uczestników.

W trakcie sesji szkoleniowych, managerowie mieli okazję przyswoić nowe narzędzia i metody pracy, które pozwoliły im zwiększyć swoją produktywność i skuteczność w pracy. Dzięki temu, po zakończeniu warsztatów, uczestnicy byli w stanie podejść do swoich zadań z nową energią i pomysłowością.

Podczas warsztatów, managerowie mieli również okazję lepiej poznać się nawzajem oraz wzmocnić relacje między sobą w niestandardowym dla nich miejscu. Poprzez różnego rodzaju aktywności zespołowe, managerowie byli w stanie nawiązać lepsze relacje, co z kolei pozytywnie wpłynęło na efektywność pracy zespołowej.

Rezultat

Wyniki warsztatów były bardzo pozytywne. Po ich zakończeniu, managerowie wyrażali zadowolenie z uczestnictwa w warsztatach oraz z efektów, jakie osiągnęli „tu i teraz”. Ponadto, pozytywny wpływ warsztatów na zdrowie i samopoczucie uczestników, był nadal zauważalny nawet po zakończeniu ich trwania. Kilka tygodniu później, podczas checkpointu online potwierdzili, że dzięki zapoznanym metodom w praktyce poprawili swoją efektywność pracy, a także nawiązali oni lepsze relacje między sobą.

Warsztaty biznesowe w lesie były doskonałym przykładem wykorzystania naturalnego otoczenia do zwiększenia produktywności, kreatywności oraz poprawy relacji międzyludzkich w zespole.

Autor: Anna Maria Bering