Od 2002 roku prowadzi szkolenia i konsultacje dla biznesu. Jest konsultantem w doradztwie personalnym, coachem w kontakcie indywidualnym z managerami i specjalistami. Doświadczenie biznesowe zdobyła tworząc i prowadząc własny ośrodek psychoedukacji w Warszawie oraz współtworząc dział szkoleń miękkich w firmie zajmującej się doradztwem personalnym. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami. 

Specjalizuje się w szkoleniach kadry managerskiej z:

Opiekun merytoryczny w wielu długofalowych projektach rozwojowych dedykowanych średniej oraz wyższej kadrze menedżerskiej a także kadrze specjalistycznej. Odpowiadała za opiekę merytoryczną w ramach realizowanych projektów Akademii Zarządzania między innymi dla Grupy Danone, PKO Banku Polskiego czy Olympus Polska. Projekty te składały się z kilku modułów dotyczących przywództwa i zarządzania z uwzględnieniem specyfiki branży. Dodatkowo w ostatnim czasie odpowiadała za zarządzanie projektem zrealizowanym dla Banku BPH, w którym jednorazowo przeszkolonych zostało ok. 900 specjalistów bankowych. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu programów rozwoju pracowników / talentów realizowanych dla Galderma Polska i Ericsson Polska.