Specjalizuje się w rozwijaniu postawy elastyczności oraz towarzyszeniu menadżerom w wychodzeniu naprzeciw zmian i wyzwań. Zaprasza do schodzenia z utartych ścieżek, które lubi ludzki umysł i kreatywnego adaptowania działań do tego co możliwe ‘tu i teraz’. Stawia na jasne sformułowanie osobistych wartości, bo wierzy, że działanie w ich kierunku nadaje życiu smak i rozbudza witalność. Podczas prowadzonych sesji coachingowych i warsztatów wspiera w:

W pracy stosuje świeże metody, oparte na doświadczaniu, m.in. Trening Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – którego wpływ na wzrost efektywności w środowisku pracy oraz na redukcję stresu i wypalenia został gruntownie potwierdzony w badaniach naukowych. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt.

Z wykształcenia jest ekonomistką i prawniczką. Łączy pasję do pracy rozwojowej z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym i menedżerskim w międzynarodowej instytucji finansowej (Santander), gdzie m.in. kierowała zespołem ryzyka finansującym największe projekty nieruchomościowe w kraju, pracowała z wymagającymi klientami organizacji oraz dbała o efektywność współpracy między jednostkami i rozwój pracowników. Zdobyte w korporacji doświadczenia wykorzystuje w pracy rozwojowej z menedżerami i ekspertami.